Arnold Nygaard framfor kapellet.
Foto: Edd Meby, Våganavisa.Foto: Arnold Nygaard.
Toppbilde: Hugo Johansen, Lofotposten.Kapellet lyses opp. Foto: Roy Størkersen.
Velkommen til
Svolvær Kirkegårds velforening


Foreningen ble stiftet 17. mars 1999. Begrunnelsen for å stifte en velforening var at befolkningen i Svolvær gjennom mange år hadde vært frustrert over manglende vedlikehold og stell. Manglene var mange fra vedlikehold av kapellet til regelmessig klipping av gresset om sommeren.

VELFORENINGEN kan ikke løse alle oppgavene, men kan være med å sette fokus på de oppgaver vi mener kommunen forsømmer å gjøre, samt få den enkelte til å føle et ansvar for sin grav og sitt gravsted.

PÅ NETTSIDEN finner du informasjon om kirkegården og kapellet, samt informasjon om velforeningen og det arbeidet som velforeningen står bak.
LES MER OM VELFORENINGENÅRSMELDING 2018
Svolvær kirkegårds velforening hadde sitt siste årsmøte 5. juni 2018. SE ÅRSMELDINGER

OPPGAVER FORENINGEN HAR UTFØRT
Den største påkostningen som foreningen har utført i 2014, er bygging av nytt steingjerde ved inngangen til kirkegården. Likeledes er det montert nytt sikringsskap i kapellet. LES MER

2014
KAPELLET LYSES OPP
Foreningen SVOLVÆR LYSETS BY har i samarbeid med Svolvær menighetsråd lyssatt kapellet med to lyskastere.
SE FLERE BILDER

SVOLVÆR KIRKEGÅRD – EN MULIG UTVIDELSE.
EN UTVIDELSE av Svolvær kirkegård har vært en sak som Vågan kommune har arbeidet med i flere år.
LES MER

Svolvær kirkegård og gravkapellet.
ARNOLD NYGAARD som er leder for foreningen har gjennom sitt arbeide fått et godt innblikk i kirkegården historie noe som har resultert i at han har sammenfattet og skrevet ned dens 100-årige historie. LES MER


Aktiviteter

Foreningen har siden oppstart vært svært aktiv for å si
kre og bevare kirkegården og kapellet.

Du kan lese mer om våre aktiviteter på siden om velforeningen
Nyheter

Kirkegården er blitt utvidet med 1250 kistegraver.

April 2012

Landskapsarkitekt Roger Tokle AS er engasjert og første befaring er gjort.
LES MER

Kapellet under geita fylte
80 år i 2009.
Våganavisa 27.05.09
Dugnader

Velforeningen holder årlig dugnad på kirkegården i mai måned og rydder på de gravstedene der pårørende ikke har hatt anledning til dette.

Benkene blir vedlikeholdt og satt ut på kirkegården.


Alle er velkommen på dugnad. Ta KONTAKT for nærmere informasjon.
Medlemskap

Årskontigenten er for tiden
Kr. 150,- pr år.

Konto nr for medlemsavgift
1503 46 39156

Se vedtekter
Svolvær Kirkegårds Velforening ©2016