Foto: Arnold Nygaard.


Foto: Arnold Nygaard.


Foto: Arnold Nygaard.


Kirkegården

Svolvær kirkegård ligger vakkert til i Øvreværet, rett nedenfor Svolværfjellet, Fløya og den kjente Svolværgeita.

Kirkegården ligger der den første bebyggelsen i Svolvær fant sted for over 500 år siden. Kirkegårdsgrunnen var opprinnelig endel av "Gården Svolvær" som vi første gang hører om i lensregnskapene for 1567 for kongens landskyld, hvor den er skyldsatt til I våg fisk.

Kirkegården har pr januar 2010 ca 3000 graver. De eldste av dem er fra 1929.

For de som gjester Svolvær og ønsker å besøke byens gravsted og kapell, så kan vi opplyse at det er kun ca. 10-15 minutters spasertur fra Svolvær torg til kirkegården.


Utvidelse av kirkegården

Svolvær Kirkegårds velforening antar at kirkegården vil være full i løpet av inneværende år, 2010. I den forbindelse har velforeningen foreslått en utvidelse av kirkegården i området nord vest bak Blåtindveien.

I forbindelse med byplanen for Svolvær som det i disse dager arbeides med er det tatt med en utvidels av byens gravsted. Disse planene kommer dessverre beklageligvis på et meget for sent tidspunkt da byplanen ikke vil være ferdig før et par år etter at kirkgården er full.

En eventuell utvidelse vil ta ytterligere tid så Svolværs befolkning må antagelig vente helt til i 2012 før den kan være ferdig.

Velforeningen ønsker en utvidelse av kirkegården nu uavhengig av en eventuell byplan.

Se og:
Det haster med å få utvidet kiregården i Svolvær.
Våganavisa 27.05.09

På bildet til venstre ser vi den siste ledige delen av kirkegården. Når dette området er brukt vil kirkegården være full. Eneste mulighet for en eventuell utvidelse vil da være bak den stor kampsteinen som vi ser til venstre bak i bildet.


Beliggenhet - Vannposter
Kirkegården ligger rett ved E 10 på nordsiden av byen. På kartet nedenfor har vi merket av hvor du kan finne vannpostene.

Foto: Hugo Johansen, Lofotposten.

Toppen
Svolvær Kirkegårds Velforening ©2016