Foto: Bjørn K. Hansen.
Aktuelt

Årsberetning 2015
OPPGAVER FORENINGEN HAR UTFØRT

Svolvær Kirkegårds velforening ble stiftet i 1999 og har i 2015 rundt 160 medlemmer. Regnskapet pr 31/12-14 viser en beholdning på Kr. 31.183,-

Den største påkostningen som foreningen har utført i 2014, er bygging av nytt steingjerde ved inngangen til kirkegården. Likeledes er det montert nytt sikringsskap i kapellet.


I 2015 planlegges det å få bygget nytt gjerde langs Blåtindveien. Likeledes vil råteskade på kapellets klokketårn utbedres.

Velforeningen holder årlig dugnad på kirkegården i mai måned og rydder på de gravstedene der pårørende ikke har hatt anledning til dette. Benkene blir vedlikeholdt og satt ut på kirkegården.

Foreningen har fortsatt store oppgaver foran seg og ser frem til utvidelsen av kirkegården som vil skaffe olass til 1250 kistegraver i 2015.April 2012
SVOLVÆR KIRKEGÅRD – EN MULIG UTVIDELSE.

En utvidelse av Svolvær kirkegård har vært en sak som Vågan kommune har arbeidet med i flere år. En rekke arealer har vært prøvd og områder utredet, men VK har ikke maktet å ta en avgjørelse.

Svolvær kirkegårds velforening har hatt dette som sak på alle våre møter og diskutert det på våre årsmøter, men saken har ikke vært behandlet som sak i kommunens papirer. Vi har ansett kommunens politikere til å ha vært helt handlingslammet, noe Svolværs befolkning sterkt beklager.

I 2010 ble det skrevet følgende: ”Neste stopp er Kabelvåg.”

Svolværs kirkegårds situasjon har vært meget omtalt i media i alle disse årene.

I 2011 tok velforeningen initiativet til en underskriftskampanje og fikk i løpet av få dager 800 underskrifter fra Svolværs befolkning.

Et samlet hefte med disse underskriftene ble overlevert daværende ordfører, som lovet at dette skulle det bli gjort noe med. (Våganavisa 16/2-11).

Samme år tok velforeningen et initiativ til en befaring på kirkegården. Dette førte til en rapport som fortalte at det var muligheter for en utvidelse i et antall på ca. 1700 gravplasser. Rapporten skisserte flere alternativer og muligheter.

Brev med vedlagte rapport ble oversendt vår nye ordfører, som spilte galant ballen over til kirkeverge og velforeningen. Dette førte til et møte på kapellet hvor der deltok kirkeverge, menighetsrådets formann, leder av velforeningen, prest og politikere.

En utredning og en gjennomgang av rapporten med konklusjoner ville nødvendigvis med føre kostnader. Svolvær kirkegårds velforening var villig til å stille et beløp på kr. 120.000,oo til disposisjon, noe som kirkevergen har bedt om å få bekreftet og som nå er gjort.

Landskapsarkitekt Roger Tokle AS er engasjert og første befaring er gjort. Når tid en ferdig rapport foreligger er i skrivende stund ikke avklaret. Neste skritt blir å få diskutert rapportens konklusjon og så blir det en politisk avgjørelse om en eventuell utvidelse og kostnader.

Vårt håp er nå at noen av Svolværs befolkning kan få den plass de ønsker.

Arnold Nygaard

SE OG: UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN


Underskriftsaksjon for kirkegården


Politikerne har vedtatt at svolværingene heretter skal gravlegges i Kabelvåg, fordi det snart ikke er plass på den lille kirkegården i Svolvær som kommer til å være full i 2010.

Dette har fått lederen i Svolvær Kirkegårds velforening, Arnold Nygaard til å starte en underskriftskampanje for utvidelse av kirkegården som skal overleveres ordføreren.

Ønsker du å støtte en utvidelse av kirkegården kan du skrive under i en av de bøkerne som ligger ute hos - Gerds Blomster, Narvesen på torget, Kjolestuen eller hos Storøya Handel.

Du kan og kontakte Arnold på Tlf. 760 71477/ Mobil: 99 53 19 01
Eller sende en e-post til Arnold Nygaard
Svolvær Kirkegårds Velforening ©2016